Tag Archives: nguyên lý của cửa xếp

Cấu tạo cổng xếp 1 ray và 2 ray

Cấu tạo cổng xếp 1 ray và 2 ray Cấu tạo cổng xếp 1 ray và 2 ray

Một số chuyên gia cho rằng Khi sử dụng cổng xếp tự động hệ có ray thì chúng ta nên dùng hệ cổng xếp tự động có một ray dẫn hướng ở giữa. Khi đó thời gian sử dụng cổng xếp tự động hệ một ray của bạn chắc chắn sẽ lâu hơn rất nhiều ...