Tag Archives: cửa xếp kiểu cổ điển đẹp

Cổng xếp cổ điển đẹp

Cổng xếp cổ điển đẹp Cổng xếp cổ điển đẹp

Cổng xếp có: kích thước : cao 1.600mm, khoảng cách giữa 2 cột chính là 350mm, khoảng cách ngang giữa 2 bánh xe là 600mm. Chi tiết : Cột chính làm bằng ống Ф51 x 50 x 0,8ly, nan chéo làm bằng hộp 36 x 48 x 0,6ly, nan ngang làm bằng ống Ф22 x 0,6ly. Vật liệu ...