Nguyên lý hoạt động cổng xếp

Nguyên lý hoạt động cổng xếp

Nguyên lý hoạt động cổng xếp

Thiết bị chính của cổng xếp tự động co giãn bao gồm:

Phần mềm xử lý trung tâm
Thiết bị dẫn đường cảm ứng từ
Hệ thống giảm sốc
Motor chuyên dùng
Công tắc hành trình
Thiết bị bảo vệ cảm ứng nhiệt
Remode điều khiển từ xa
Mắt thần chống va
Màn hình động kỹ thuật số

Hiện nay cổng xếp là một sản phẩm tương đối phổ biến. Đặc biệt là cổng xếp tự động co giãn. Nói đến cổng xếp tự động co giãn ta có thể hiểu ngay đây là loại cổng xếp tự động hoạt động theo nguyên lý xếp dồn không hoạt động theo kiểu lùa.

Tuy nhiên, nguyên lý hoạt động của cổng xếp tự động co giãn không hề đơn giản.

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của sẽ giúp người dùng có lựa chọn đúng đắn hơn trong việc mua cổng xếp. Cổng xếp tự động co giãn hoạt động nhờ hai nguyên lý: thứ nhất cổng xếp tự động hoạt động nhờ các thanh nan chéo, thứ hai cổng xếp tự động hoạt động nhờ các giàn chuyển động. Có thể kết hợp được cả hai nguyên lý trên cho bộ cổng xếp tự động. Nếu mà dùng bộ cổng xếp tự động kết hợp cả hai điều kiện trên thì khi đó bộ cổng xếp đó rất khỏe và chắc chắn.