Cấu tạo cổng xếp 1 ray và 2 ray

Cấu tạo cổng xếp 1 ray và 2 ray

Một số chuyên gia cho rằng Khi sử dụng cổng xếp tự động hệ có ray thì chúng ta nên dùng hệ cổng xếp tự động có một ray dẫn hướng ở giữa. Khi đó thời gian sử dụng cổng xếp tự động hệ một ray của bạn chắc chắn sẽ lâu hơn rất nhiều so với bộ cổng xếp tự động chạy trên hai ray. Tuy nhiên, việc sử dụng cổng xếp một ra hay hai ray còn phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và vị trí thực tế đặt cổng. Vì vậy, khách hàng cần cân nhắc khi lựa chọn công xếp.
Cấu tạo cổng xếp 1 ray và 2 ray
Có hai loại cửa cổng xếp cơ bản là cổng xếp tự động một ray dẫn hướng và cổng xếp tự động hệ hai ray dẫn hướng. Nhìn chung về cơ bản thì cổng xếp một ray có một vài ưu điểm nổi trội hơn.

Đầu tiên, cổng xếp tự động hệ một ray là cổng xếp tự động được sử dụng một ray dẫn hướng ở giữa để mang tính dẫn hướng cho bộ cổng xếp tự động, ray dẫn hướng có thể là ray I hoặc ray hộp đặc, bánh xe bằng cao su và được chạy trực tiếp trên nền bê tông.

Cổng xếp tự động chạy trên hai ray là cổng xếp tự động có bánh xe bằng sắt và chạy trực tiếp trên thanh ray sắt. Thanh ray dẫn hướng là thanh sắt hình chữ V. Vì vậy, việc vận hành có thể phức tạp hơn.